Клуб „Отворено общество" - Стара Загора, гр. Стара Загора

Клуб „Отворено общество" е регионална неправителствена организация - свободен форум на гражданството на Стара Загора. Работи за утвърждаване на демократичните практики в различни области на обществения живот - местното самоуправление и гражданското образование, социланата и околната среда, стимулира разгръщането на духовния и научен потенциал и съхранението на културната идентичност на града.

Клубът работи като свободен форум на гражданството, с цел да създава условия за обмен на идеи и опит при решаване на проблемите на града;  подпомага икономическото и социално развитие на Стара Загора; съдейства за разгръщане на духовния потенциал, за опазване на културната идентичност и за повишаване на общото благосъстояние на града и работи за да затвърди позициите си на прецизен коректив и толерантен партньор на институциите от местните и държавни власти, гражданските организации и други общности от неправителствения сектор.

Адрес: Стара Загора - 6000

ул. "Армейска" 16
тел.: 042 / 600 040 факс: 042 / 600 040
email: osc.starazagora@gmail.com