Клуб „Приятели на Природен парк „Врачански Балкан", , гр. Враца

Проекти на организацията