клуб "Ръкоделие", гр. Самоков

Клуб за изработка на самоковска дантела

Основната цел на организацията е да се съхрани един отдавна забравен занаят – изработката на шита дантела. В селата в региона могат все още да бъдат открити много образци от нея. Някои от тях са самостоятелни изделия, други са части от облекло. Кърпи и спално бельо са запазени и до днес именно заради тази безценна украса.

Целите на Клуба са:

1. Издирване на стари майсторки, практикуващи подобни занаяти в нашия регион /бродерия, шита дантела, плетива на една кука/

2. Издирване и фотодокументиране с цифров фотоапарат на запазените образци разработка на схеми за отделните модели.

3.Обучение на членовете на клуба в технологии на ръчна изработка и прилагането й на практика в модерни изделия.

4. Намиране приложение на дантелата в съвременния бит.

Проекти на организацията