Народно читалище „Васил Левски 2012”, с. Пожарево

Читалището се помещава в обновената обществена сграда в центъра на село Пожарево, в която са разположени още кметството, поща, младежки и пенсионерски клубове, както и помещения за търговска дейност. Основните дейности свързани с работата на читалището са съживяване и съхранение на стари обичаи  и традиции от региона.

Адрес:
с. Пожарево
общ.Божурище
2229
България
vasillevski.eu@gmail.com