Народно читалище "Зора 1990", с. Радилово

Народно Читалище „Зора-1903” село Радилово, община Пещера е създадено на 12 юли 1903 година. 

Целта на читалището е да възпитава, образова, съхранява и популяризира културното наследство на селото. Днес след 110 години дейностите на читалището са групирани в четири големи направления: „Библиотечна”, която изпълнява функцията на съвременна библиотека. С помощта на новите технологии, наред с традиционното обслужване библиотеката е превърната в информационен център, предоставящ множество услуги; „Художествена самодейност”- 120 самодееца работят в 3 танцови състави за народни танци и 1 брейк състав, 3 певчески групи: за български народни песни, стари градски и руски песни, 1 група за обичаи, 2 клуба: на художниците и млад природолюбител; „Музейна”- съхранява и популяризира историята на селото в три експозиции: „Делото на Лейди Странгфорд”, която е единствената постоянна експозиция в България, ”История” и „Етнография”. Трите експозиции са разположени в Болницата на Лейди Странгфорд построена 1876 година.; „Културен туризъм” – създава и предоставя на туристи разнообразни атракции, организира „Националния фестивал на кешкека и народните умения Радилово” и всички културни събития в селото.

Проекти на организацията