Народно читалище „Любен Каравелов - 1940“, гр. Бургас

В началото на 1940 г.  по искане на жителите от Бургас е подадена молба в общината за откриване на читалище. Началото на новото читалище се поставя на 03.03.1940 год., а името, което му се дава е "Любен Каравелов". Граждани на Бургас и ентусиасти даряват на новоучреденото читалище парични суми и книги и това поставя началото на книжния му фонд.

Днес библиотеката при читалище "Любен Каравелов-1940" наброява 54 233 библиотечни единици. Освен библиотечна читалището развива и другапросветна дейност. Организира концерти, срещи с писатели, издатели и други творци, тематични вечери, литературно- музикални празници и др. Провежда курсове и школи за народно пеене.

Адрес: гр. Бургас, Ул. "Цар Калоян" № 24
Телефон: тел.056/844469

e-mail:chitalisthe_lk@abv.bg