Народно читалище "Мургаш - 1929", с. Желява

Читалище

Народно читалище „Мургаш-1929" е основано на 28.02.1929 година и е основният културно-информационен център на село Желява. В зората на своята история читалището се е помещавало в различни частни къщи, като първо започва набирането на книжния фонд от дарения и успоредно с това се развива и художествената самодейност. Представяни са театрални постановки, организирани са вечеринки, „Лазаруване" и „Коледуване", приходите от които са заделени за нуждите на читалището. Така се развива четири десетилетия до 1959 година, когато започва строежът на сегашната сграда. През 1969 година сградата е открита, и читалището започва своя пълноценен живот, с новооткрита библиотека и създаване на нови самодейни колективи.

Дейности:

„Женска певческа група за автентичен фолклор", чиято дейност не е прекъсвала през годините. През 1981 година печелят златен и сребърен медали от Националният събор в Копривщица. През 1985 и 1991година имат записи за Националното радио, а 1998 година заедно с Детската певческа група имат записи за издаване на аудио касета от Института по Фолклористика към БАН.
„Детска певческа група за автентичен фолклор" има отличия от Републикански фестивал 1989 година, Националния събор в Копривщица 1991 година и „Орфеевите празници" в Смолян през 1992година.
Танцов състав „Желява", в момента с ръководител с Цветелина Минкова има участия в районни, национални и международни празници и фестивали, и множество спечелени купи, медали, плакети, дипломи и грамоти.
Група за модерни танци „Звезден денс" с ръководител Надежда Данаилова
Празници обичаи и чествания:
Народно Читалище „Мургаш-1929" има и своя фолклорен празник „Желявска Цветница", първото му издание е от 1989 година и от тогава се провежда всяка година на християнския празник Цветница. 

Адрес:

с. Желява, ул. „Александър Стамболийски" №16
Даринка Пешева – библиотекар - 0884707193
Цветелина Петрова – секретар - 0884707189
chitalihtemurgah@abv.bg

Проекти на организацията