Народно читалище "Петър Парчевич-1927", с. Асеново

Читалището е създадено през 1927 г. от учителя Петър Проданов и будни асеновчани.То е средище на културно образователни дейности. Осемдесет години работи за обогатяване, запазване и разпространение на културните ценности.

Приютявано във различни стари сгради и къщи, от 1974 г. читалището разполага с голяма, просторна и красива сграда. Театрални, музикални, танцови, певчески и фолклорни състави творят и развиват богата и разнообразна културно - просветна дейност.

Сякаш традиция остана за председатели на читалището да бъдат избирани учители това са: Петър Проданов и Йордан Генов, които завинаги свързват имената си с живота на селото - Илия Карабенчов, Никола Мартинов, Георги Бунев, Петър Делин, Райна Делин, Мария Николова, Иван Тончев, Цеца Кучева, Евтим Иванов, Иванка Рашкова, Лидия Белчева и Юлия Себина – председател от 1995 г.

Днес Народно читалище "Петър Парчевич" е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за своята общност в сферата на културата и развлеченията. То служи за запазване, пресъздаване и съхраняване на фолклорното богатство, за разнообразяване читателските интереси, провеждане на празници и фестивали.