Народно читалище „Пробуда-1958”, гр. Шумен

Читалище

Народно читалище "Пробуда-1958" в град Шумен е една от обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината и региона, място за привличане на нови публики и иновативни идеи. Място за срещи на поколенията, провеждане на обучения и творчески дейности.

Благодарение на работата на хората от читалище "Пробуда-1958" в град Шумен се възроди един уникален български занаят от Шуменско. Народно читалище "ПРОБУДА-1958" реализира проект "Шуменски тъкани колани "на кори", подкрепен по програма "Живо наследство"..