Народно читалище "Просвета 1914", гр. Малко Търново

Идеята за създаване на читалище в Малко Търново води началото си много преди 1914 година. По спомени на стари малкотърновци още през 1871 г. родолюбиви и просветни учители и ученици от Одринската и Солунската гимназия замислили създаването на тази народна културно- просветна организация. Едва през 1894 г. тяхната идея намерила по- реален израз в създаването на малка училищна библиотека в една от стаите на Голямото училище. Инициаторите за това дело били учителите малкотърновци Стамо Сталев и Иван Попов. От това време датират и първите театрални изпълнения, изнасяни от самодейни учители.

В началото на 1963 г. към читалището е създаден и естрадно-сатиричен състав. Той се явява на окръжен преглед още същата година и веднага става първенец. През м. март 1964 г. читалището е обявено от Националния съвет на ОФ - София за Образцово народно читалище. От 1965 г. читалището в Малко Търново вече разполага с нова сграда. От 1956 г. до 1990 г. неизменно при всички мероприятия на читалището художник е бил Иван Стратиев.

Адрес: гр. Малко Търново

тел. 0595231-05

E-mail: chitalishte.mt@abv.bg

Проекти на организацията