Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1914“, гр. Баня, .