Сдружение „Заедно за Къкрина”, с. Къкрина

"Заедно за Къкрина" е сдружение създадено с идеята да отстояват интересите на жителите и гостите на селото за подобряване на инфраструктурата, за опазване на културното и историческо наследство на Къкрина и региона. В дългосрочните планове са включени съвместни действия с общински и държавни структури за опазване на собствеността. С доброволен труд и интелектуален потенциал учредителите ще разработват проекти за опазване на околната среда и развитие на туризъм.

Проекти на организацията