Сдружение за развитие на деца „Слънчице”, гр. Добрич