Сдружение "Партньори - Кюстендил", гр. Кюстендил

Сдружение

Мисията на организацията е насочена към подпомагане изграждането и развитието на гражданското общество, възпитание на взаимно зачитане и разбирателство между различните възрастови, професионални и етнически групи в обществото; опазване и популяризиране на културно-историческото наследство в региона.

Основните цели на Сдружението са:

  • да популяризира идеята за толерантност в обществото, като си сътрудничи с държавните, общинските и нестопански организации за подпомагане изграждането на демократично гражданско общество;
  • да подпомага и работи за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности;
  • да работи за утвърждаване правата на човека и особено на граждани в неравностойно социално положение;
  • да участва в решаването на местни проблеми чрез прилагане на модели за съвместна работа;

Сдружението има реализирани редица успешни проекти в сферата на културата и социалните дейности. Сдружението е част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци и домакинства Център за работа с доброволци.

Към Сдружението функционират клубове по интереси, като най-активният и успешен е Танцова формация „Партньори”, в който участват над 60 човека на възраст от 16 до 70 години. Групата участва в различни мероприятия на община Кюстендил, както и в много национални и международни фестивали в България и в чужбина. Танцьорите са участвали в изяви в Македония, Сърбия, Гърция, Турция, Латвия, Испания.