Сдружение "Свят за всички", гр. Силистра

Сдружение „Свят за всички” – Силистра е неправителствена организация в обществена полза, която работи за:
възстановяване, опазване и устойчиво развитие на природната среда и формиране на екологично поведение в местното население насърчаване развитието на туризма в региона. Сдружението е създадено през 2003 г. и до момента е успяло да  предостави комплекс от услуги в областта на образованието, екологията и туризма.

Организацията е член е на:  Асоциацията за трансгранично сътрудничество и развитие “Дунавска Добруджа”, в която членуват 41 общини, нестопански организации и фирми от областите Силистра, Добрич, Префектура Кълараш и Олтеница;  Асоциация на социалните предприятия в България в която членуват 21 нестопански организации и социални предприятия в страната и  Българската Асоциация за Алтернативен Туризъм, която обединява НПО, хотели, семейни къщи и ресторанти от цялата страна.

Адрес за контакти: гр. Силистра 7500, п.к. 283,

Ул. Вапцаров 51, етаж 2

тел/факс: 086820487; GSM 089 66 46 142

e-mail: wfa@abv.bg

Ирена Маринова - Председател