Сдружение с обществено полезна дейност ”Заедно по пътя към Европа”, гр. Разград

Сдружение

Членовете на сдружението имат за цел възстановяване и съхраняване на стари традиции и занаяти.Създаване на учебен център за възраждане и съхранение на занаятчийските традиции в областта на обработката на прежди и изработката на различни тъкани и изделия от тъкани с народни мотиви, характерни за бита на местното население; обучение на подрастващи от уязвими групи, както и безработни, социално изолирани жени в проектиране и производство на тъкани и подготовката им за развиване на собствен бизнес.