СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”, с. Бяга

СНЦ „Млад природозащитник – Бесапара” се намира в с. Бяга, общ. Пазарджик. 

Сдружението изпълнява природозащитни, обучителни и социални дейности. Благодарение на своята дейност децата от местното училище на няколко пъти участват в походи за търсене на билки. Освен опознаването на нови билки и растения растящи край селото, децата слушат за тракийското племе беси, живяло по техните земи, събират билки и сухи клони с интересна форма за аранжиране на изложбените кътове. В читалището, училището и кметството ще бъдат събрани и изложени хербаризираните билки, за да имат всички постоянен достъп до събраната информация.

Благодарение на проведените обучения, участниците научават повече за начините за събиране на билките, така че откъсването на растенията да не навреди на грудките или корените и да не попречи на тяхното израстване през следващата година. Провеждат се практически занятия за хербаризиране, сушене и пакетиране на събраните билки. На обученията се разглеждат и темите за възможности за приходи от билките, включително и техното пакетиране, популяризиране и пазарна реализация.