Училищно настоятелство на ПГ за приложни изкуства, гр. Смолян