Галерия проекти
Разгледай галерията
Врачанските кукли, или модата на едновремешните игри

„Стара игра – нови лица” е проект на училищното настоятелство при ЦДГ „Българче – Враца - 1949” с ръководител Калина Дуранкева. По време на проектът се изработват кукли, и се разучават традиционни игри и словесен фолклор, свързани с използването на куклите в до­машен народен театър и други първични прояви на българската народна театрал­на култура.

Насочването на вниманието на съвремен­ните деца към времето, когато техните пра-пра-баби и дядовци са били малчуга­ни, по своеобразен начин отстранява нас­лоилия се през годините прах на забрава­та. Участници от три поколения месеци наред усилено развиват креативна идея, свързана с оживяването и опазването на културното наследство във Враца.

Проектът стартира с проучване на местния фолклор. Участниците, сред които предимно деца, посещават експо­зицията „Светът на детето” в Етнограф­ско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански”. Етнографи ги запознават с куклите, с които са играли техните връстници в края на деветнадесети и началото на двадесети век – история, видове кукли и начин на създаването им.

В ателие, заедно с етнограф и кукловод се изработват и подготвят за предста­вяне кукли типични за патриархалния бит на Врачанско от ХIХ в. и първите десетилетия на ХХ в. Под ръцете на до­броволците вече са оживели над 40 кукли, чиито прототипи са експонатите от „Светът на детето”- уникална за Бълга­рия експозиция на Етнографски комплекс- Враца. Участниците в работилницата - деца, родители и учители създават кукли от различни видове от естествени материали: пръчици, царевични, житни и слънчогледови стъбла, от кратуни, дървени лъжици и от кърпи. Създадени­те кукли са представени в пътуваща изложба, а някои от тях оживяват в старата игра, но в ръцете на съвре­менни малки кукловоди - децата от арт- студио „Българче”.

Друг продукт от проекта е обучителен пакет, който съдържа информация за видовете кукли, характерни за българ­ската театрална традиция, материали и начин за изработване и тяхното „раз­играване”. Издадените материали ще бъдат разпространени във всичките 17 детски градини на Община Враца.

Историята на куклите и тяхната изработка се оказват много интересни за децата в проекта. Те с удоволствие участват в организираната направа и разиграване с кукли, както и в кукления театър. Проведената изложба на кукли предизвиква сериозен отзвук сред обществеността във Враца и проек­тът е поканен да гостува на училища, културни и обществени институции.

Освен децата, участвали в проекта, се включват и много родители, директори на учебни заведения, актьори, учители, както и кметът и заместник кметът на града. Поради големият интерес създадената работилница ще продължи да съществува и след края на проекта, изработвайки продукти в етно стил. Защото най-големият успех в проекта според организаторите е, че децата са се запознали отблизо с изработването на традиционни кукли в родния си край. Малчуганите вече са убедени, че забав­ни могат да бъдат не само модерните и скъпи пластмасови кукли, но и тези, с които са играли техните баби и праба­би. Още повече, че могат да ги израбо­тят и сами с подръчни материали.