Игрите на миналото... или какво да научим от тях?

Проект за забравените игри от детството на нашите родители, баби и дядовци, събрани от децата в село Бистрица по проект "Игрите на миналото... или какво да научим от тях?". Нашите баби, дядовци и родители също някога са били деца. И те са играли различни игри.

Проектът е реализиран с подкрепата на ФРГИ по програма "Живо наследство", финансирана от Фондация "Америка за България".

Правилата на играта

Има една детска игра от времето на нашите родители, баби и дядовци. Много прилича на хокей, но без лед. В миналото за бистришките дядовци тя е била основно забавление, но от няколко поколения насам е потънала в забрава. Играта се нарича „Свинкя“, в нея играчите носят тояга, която в единия си край е извита като стик, а топката е дървена. Правилата на играта са следните. „Свинкята“ или дървената топка, с диаметър около 5-6 см. се удря от играчите, като целта е да попадне в изкопана на поляната дупка, с размери на футболна топка. Играчите от единия отбор удрят „свинкята“, а тези от противниковия се стремят да не допуснат дървената топка да влезе в дупката.

В рамките на проект „Игрите на миналото или... какво да научим от тях“ по програма „Живо наследство“, децата от село Бистрица имат възможност да поиграят не само на „Свинкя“, но и на „Гърнета“, „Войници“, „Броилки“, „Чилик“ и още много други. Така надничайки в черно-белия филм на своите баби и дядовци, децата възраждат една стара традиция. Традицията на игрите, които са били и продължават да бъдат важна част от културата на обществото.

В миналото децата прекарвали голяма част от времето си в активни игри, които изисквали от тях проява на майсторство, фантазия, смелост, ловкост, колективен дух и много други качества. Затова и „Игрите на миналото...“ целят да научат децата за развлеченията извън света на компютрите и телевизията.