Галерия проекти
Разгледай галерията
Как традициите се връзват с по една зунка

Проектът е на Училищно настоятелство на професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян с ръководител Захаринка Куцева. Целта му е да съхрани разнообразието на зунки – връвки, вързила, които в миналото са се използвали за връзване на престилки, люлки и торби.

„Зунката — диалог между човешкото и божественото” не е първият проект по програма „Живо наследство” на училищното настоятелство в професионална гимназия за приложни изкуства в Смолян.

Забелязахме, че нашите проучвания про­вокират допълнителен интерес и, колкото и парадоксално да звучи, сме се връщали в региона на проучванията да правим обуче­ния за младите хора. Нашите цели са точно тези – да проучим наследството; да го предадем на по-младите и на по-малките; да го осъвременим чрез работата на ученици­те в ПГ за приложни изкуства и да покажем, че и днес можем да го поддържаме живо, актуално, модерно. Така се случи с плъстта като метод за обработка на вълна, която сега е много, много популярна и смятаме, че имаме процент заслуга, защото някои от собствениците на галерии и арт-магазин­чета, предлагащи такива артикули се обучиха при нас, както и десетки мла­ди хора – по време на нашите обучения и на летните арт-ателиета.”, разказва ръководителката на проекта Захарин­ка Куцева.

Училищното настоятелство на ПГ за приложни изкуства – Смолян работи в много интересен регион – Средни Ро­допи. Смолян е областен град и в облас­тта са населените места от с. Хвойна (на север) до границата с Гърция (на юг) и от Неделинско и Златоградско (на изток) до Девинско и Доспатско (на запад). Все още в малките градски и селски музеи и туристически центро­ве могат да се намерят образци на художествените занаяти, а се откри­ват и живи носители на знанията и уменията, свързани с тези занаяти. Ин­цидентни са и случаите, когато това знание е предадено на по-младите и е съхранено.

С проектът „Зунката – диалог между човешкото и божественото“ се про­учва и възстановява изработването на зунки – връвки, върви, възи, вързила, които са се използвали за връзване на престилки, люлки, торби и дори за овързване на чеиза при пренасянето му от дома на момата. Опитахме се да открием максимален брой плетки – с ръце, с приспособления, предтъкачни техни­ки и т.н. „Любопитството ни събуди още самата дума – зунка, която означава и дъга в диалектите на родопчани.”, казва Куцева.

Дейността на хората от проекта е добре приета в селищата, където са правени проучванията — Могилица, Сми­лян, Момчиловци, Златоград. Представителите на местните власти, на туристическите центрове, жители на сели­щата се опитват да бъдат полезни, показват каквото знаят, издирват информация и хора, разпитват за проекта и за училището.

Веднага след като обявяват, че са готови да предадат наученото като организират обучения, заваляват поканите – обучават се деца от Народно читалище „Орфееви гори 1870“ — Смолян; децата от Младежки център „Чисти сърца“ – Смолян; студенти от специалност Начална училищна педагогика във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ – Смо­лян; ученици от 5 и 6 клас на VI основно училище „Иван Вазов“ — Смолян и 4 клас на VII СОУ „Отец Паисий“ — Смолян. Ентусиастите от Смолян участват с демонстрация в изложение на занаятите, организирано от и във НЧ „Орфее­ви гори 1870“ в града.

Работата по проекта не минава без трудности. Те са свързани най-вече с откриването на носители на знания и умения. „Хората не крият това, което знаят, но намаляват тези, които го знаят. Пазят много неща в раклите, но не помнят кое как се прави. Приятна изненада например беше, че обиколихме цял Златоград, заедно с архитектур­ния резерват и музея, за да открием една плетка от този регион, а ни я показа едно младо момиче.”, казва Захаринка Куцева.

В проекта се включват много доброволци, част от които не участват за първи път в подобна инициатива. Всички те са младежи от Професионалната гимназия по приложни изкуства и промяната, която предизвикват у обучавани­те хора, си струва да се види.

На Захаринка Куцева и нейните съмишленици им предстоят много вълнуващи преживявания. „По време на рекламна­та кампания за прием в ПГПИ ще организираме изложби в региона и при откриването им ще организираме демон­страции на плъст и изработване на зунки. Поканени сме да участваме с ревюто на Народно веселие на 19 май в квартал Райково, организирано от Читалище „Орфееви гори 1870“, след като в библиотеката на същото читалище беше първото представяне на моделите ни по проекта. Ревюто ще участва и в откриването на Нощта на музе­ите в Регионален исторически музей — Смолян, а след това заедно с експонати от този и от предишния проект за плъст ще бъде част от експозиция в музея. С демонстрация и последваща изложба ще участваме и на Деня на изкуствата, организиран отново в партньорство с музея в края на април.”, казва с усмивка ръководителката на проекта.

От ПГ по приложни изкуства в Смолян са сигурни, че това са само част от предстоящите инициативи в близко вре­ме. Интересът към тях и проектите им продължава да расте. Търсят ги, за да предадат наученото в изработката на зунки — аксесоари, които имат потенциал да заемат своето място като част от модерната визия на младите хора.