Каракачаните – вчера, днес и утре

Проектът "Каракачаните - вчера, днес и утре" на Федерацията на Културно-просветните дружества на каракачаните в България, има за цел да съхрани и предаде на поколенията, знание пазено стотици години. Каква е била кухнята на каракачаните, как са живеели номадите скотовъдци, какви са били хората и фолклора им, може да разберете от този интересен и различен проект, подкрепен по програма "Живо наследство" на ФРГИ. 

Как са прави каракачанско гленди?

Настояще

В последните дни на месец август представители на каракачанския етнос си дадоха среща в покрайнините на Сливен, на ежегодното каракачанско гленди (празненство, забавление, от каракачански диалект). Събитието премина с много музика и танци, много разказани и споделени истории от живота на тази малка, но много сплотена общност, на територията на България.

Всяка година, в края на лятото, каракачани от България и Гърция се събират високо в планината, в красивата местност Карандила, за да пеят, танцуват и спомнят живота на техните родители, баби и дядовци. Приготвят се традиционни ястия, танцуват се тежки хора и се пеят автентични песни. Красиви каракачански носии, обагриха широката поляна, а тежките песни оттекват из планината над Сливен. Връща се времето, когато по тези поляни са летували каракачанските кервани, със своите огромни стада.

Минало

Каракачаните са дълбоко религиозен народ, принадлежащ към православното християнство. Дълбоката християнска вяра е една от причините за просъществуването на етноса и до днес. Родството е крайъгълният камък на социалния и икономически живот на каракачаните. Езикът на каракачаните е гръцкият.

Скотовъдството е бил основен поминък за каракачанския етнос и в частност овцевъдството. Освен главният си поминък, каракачаните са отглеждали коне, необходими за сезонната миграция, кози, овчарски кучета за стадата си.

Социалната организация на каракачаните се е основавала на групирането по семейства, същото се е отнасяло и за икономиката им /челингато/. Обществото в което са живеели каракачаните е било строго патриархално.

Тези контури на каракачанския живот разкриват една култура, изцяло подчинена на нуждите на каракачаните, които са се диктували от обстоятелствата за тяхното съществуване: номадски начин на живот, изолация, жестока борба за оцеляване, елементарна технология и други.