Галерия проекти
Разгледай галерията
Младите керамици от Димитровградско

Проектът е на Народно читалище „Марица–2008“ в с. Райново с ръководител Митко Желязков. Откриване на корените на грънчарството в региона и съхраняването на занаята с обучението на деца и младежи в изработването на керамични изделия.

Село Райново се намира на левия бряг на река Марица. Поминъкът му е белязан от традиционните скотовъдство, каменоделство, зидарство, мелничарство, риболов и каикчийство. Читалищния секретар в селото Димитър Желязков обаче се заема с нелеката задача да популяризира един занаят, позабравен през вековете — грънчарството.

Изгубен през годините, майсторлъкът на керамиците има нужда от възраждане. Историята сочи, че животновъдството и земеделието са ангажирали цялото трудоспособно население в региона. В някои населени места са съществували малки грънчарски работилници, но потребностите на хората от керамични изделия са били задоволявани от най-големия панаир за керамика в региона — Узунджовския.

Благодарение на многобройни пътувания и разговори с местните хора е открита все още съществуваща семейна керамична работилница в с. Крепост. „Намерихме и бивши работници в грънчарската фабрика в с. Нова Надежда. От тях научихме за технологията и естеството на грънчарството в началото на миналия век, което е ценна информация за поколенията.”, разказва Димитър Желязков.

Съхранявайки получените знания за позабравеното грънчарство, доброволци от с. Райново и Димитровград се наемат да предадат наученото на младежите в региона. Не успяват единствено да предизвикат траен интерес сред ромското население. За курса по керамика в читалището се оформя група от над 20 деца. Професионалният керамик Ивайло Господинов се наема с обучението им. „Децата бяха търпеливи и упорити когато усвояваха тънкостите при работа с глина”, разказва той. Освен моделиране, младите хора се учат и на оформяне на глината, работа с грънчарското колело, печене и оцветяване. Резултатът от техния труд се вижда в множеството изработени сувенири. Досегът на курсистите с корените на грънчарството в Димитровградско създава атмосфера на приемственост между поколенията.

Въпреки трудното пътуване до читалището в с. Райново, децата посещават ателиетата по изработка на керамика с голямо желание и постоянство. Младежите запълват свободното си време, обучавайки се на занаят в приятна и приятелска обстановка.Немалко хора се заразяват от ентусиазмът на децата-керамици. Кметът на Димитровград Стефан Димитров предоставя помещение в града, където да се провеждат курсовете и да не се налага младежите да пътуват 3 пъти седмично до читалището в селото.

На Коледното изложение децата получават възможност да покажат изработените от тях керамични изделия на специален щанд. По време на подкрепен от общинските съветници базар голяма част от направените по време на ателиетата вази, чаши и сувенири са продадени благотворително.

Общественият отзвук от проекта по възстановяване и съхраняване на грънчарския занаят е голям. Младежите от ателиетата демонстрират уменията си пред публика в специално организирани за това събития и събират все повече почитатели. Подкрепата, която получават ще им помогне да си купят собствена пещ и кръжоците по керамика да станат част от образователната програма на читалищата в региона.