Село Бърдарски геран е домакин на пътуващата изложба „Пазители и традици“

От 24 август пътуващата изложба „Пазители и традиции“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ гостува на село Бърдарски геран. До 31 август гости и жители на селото могат да разгледат 20-те фотографии на тема традиции, обичаи, празници и фестивали в живота на българина в ритуалната зала на Кметството.

До момента изложбата беше представена в Кюстендил, София, Бистрица и село Победа. Снимките, включени в нея са направени от фотографа Радич Банев по време на фестивала „Живо наследство 2014 г.“, организиран от ФРГИ по едноименната програма.

През 2013 - 2014 г. по програма „Живо наследство“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подпомогна 21 организации от цялата страна да възстановят забравени традиции и обичаи и да ги съхранят, предавайки ги на по-младите.

Научете повече кои традиции и обичаи бяха възстановени и съхранени в последното издание на програмата от виртуалния музей „Живо наследство“.