Галерия проекти
Разгледай галерията
Със сръчните ръце на баба

Дейностите по проекта насърчават децата и техните  родители да се запознаят и практикуват традиционни техники на най-старото приложно изкуство- плетене, обогатяват знанията и уменията на децата,обръщайки внимание на позабравените фолклорни игри и ги запознават с местният устен фолклор - песни, предания, вярвания.

Със сръчните ръце на баба

Трудно ли е да накараш млади момичета да плетат вълнени чорапи, така както са го правили техните прабаби в миналото? Не и за екипа на Народно читалище „Мургаш – 1929 г.“, с. Желява, който се заема не само с издирването на тайната символика и различните техники на плетенето, но и със съхраняването на това знание сред младото поколение.

Баби, майки и дъщери отварят старите ракли за да открият автентични образци на плетени чорапи, терлици и дантели. С присъщо търпение бабите показват как се мотае прежда, как се държат игли, как се заплита. Така повтарят всяко действие и всичко свързват я с песен, я с поверие. С мелодията на стари желявски песни, от намотаването на кълбата до плетенето на една кука, пред младите се открива символиката, обредността и различните техники при плетенето. И както за да стане готов един чорап трябва да се захванат всички бримки, така и бабите вплитат в младото поколение радостта да видят продукт излязъл от собствените им ръце. От сръчните ръце на жените се раждат плетени чорапи, покривки, дантели, украси за маса в пъстри цветове, а една традиция се предава от поколение на поколение.

Всичко това е възможно благодарение на проект „Със сръчните ръце на баба“ по програма „Живо наследство“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Обученията се осъществяват в читалището, което се стреми да съхрани историята, бита, културата и фолклора на селото и да стилмулира носителите на нематериалното културно наследство да предават знанията и уменията си.