Народно читалище „Изгрев – 1930”, с. Баничан

Запазване старинните образци като ценност за бъдещите поколения.

Читалище “Изгрев” е основано през 1930 г. Регистрирано е в Окръжен съд - Благоевград 1997/21.11. Дейността му е подчинена и се ръководи от Закона за народните читалища от 1996 г. Читалището търси начин да отговори на нуждите на хората от селото и от съседните села. Тук учат деца от с. Господинци в ОУ “Отец Паисий”.

Дейности: 

Читалището организира екскурзии и посещения, свързани с културно-историческото минало на страната ни. Честват се празници и ритуали, характерни за мястото.

Запазване старинните образци като ценност за бъдещите поколения. Чрез филмиране ще се съхрани техниката и технологията на плетачеството, а филмът ще се използва и като промоционен и маркетингов инструмент.

Възможност за участниците и жителите на селото да преоценят културното наследство на своето родно място, неговата перспектива и насърчаване интереса на младите.

Споделяне на ресурси и запознаване на младежите от различни общини с културното наследство на с. Баничан чрез прилагане на иновативен метод - мобилна изложба.

Засилване интереса към плетачеството с цел прилагането му в ежедневието и използването му като източник на нови идеи, предприемачески умения и допълнителен доход.

Адрес:

Област: Благоевград

Община: Гоце Делчев

с. Баничан: п.к. 2905

Председател: Костадин Мандев
Секретар: Румяна Джибова
тел.: +359 888 099541

e-mail: r_izgrev@abv.bg