Галерия проекти
Разгледай галерията
Кукерските игри – минало и настояще в село Средище

В България по време на Нова Година и Заговезни се провеждат специални обредни ритуали наречени "Кукерски игри". Те се изпълняват само от мъже, които носят предварително изработени от всеки участник маски. Игрите целят да бъдат уплашени и прогонени завинаги злите духове и орисници, така че да има богата реколта през следващата селскостопанска година. Важно място сред подготовката им заема осигуряването на обредния реквизит. В основата на обичая стои древната идея за превъплъщението, затова голямо значение се отдава на маската. При изработването им се проявява майсторството на участниците.

Пресъздаването на местните традиции е от особена важност за общностното развитие на село Средище, община Кайнарджа, представяно като район с богато културно историческо наследство и етническа многообразност.

Община Кайнарджа е разположена в най-североизточната част на България. Тя се състои от 15 населени места, като едно от селата с най-многобройни жители е Средище. Населението му е представено от българи, роми, турци, арменци, татари. В миналото в село Средище в била сформирана кукерска група, която е участвала в много събори, празници и други фолклорни събития, но в днешно време тя вече не съществува.

Проектът "Кукерските игри – минало и настояще в село Средище" акцентира върху проучването, развиването и популяризирането на обредния ритуал "Кукерски игри" по време на отбелязването на Нова година и Сирни Заговезни. Дейностите имат за цел да мотивират и обединят местното население и да приобщят младите хора към традициите. Важна цел на проекта е и да се развие интерес и толерантност у останалите етнически групи, които са представени в региона.

Включилите се участници от ОУ "Цанко Церковски" и жителите на село Средище представят спецификата на местните културни традиции с песни и танци, обреди и ритуали, магически действия, благопожелания и наричания, баяния и знахарство.

За участие в проекта са привлечени 40 ученици от кръжока по краезнание към ОУ “Цанко Церковски” от село Средище. Те се срещат с хора от Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в село Средище, с други местни жители, с възрастни от селата Калипетрово, Айдемир и др. (в които все още е запазен обичаят "Кукерски игри" и съществуват местни кукерски групи). Те им разказват за кукерската обредност, характерна за Североизточна България. Младежите издирват и събират информация и от интернет, книги, срещи със специалисти за обредите, облеклата, образите и маските. Учениците подготвят книга с описание на спецификата на кукерския обичай в област Силистра. Изграждат постоянна етнографска експозиция „Кукерските игри – минало и настояще” в сградата на Народно читалище „Стефан Караджа” в село Средище с експонати свързани с бита и културата на местното население и акцент върху кукерските маски и облекла. Изложбата е уредена с помощта на специалист – етнограф и деца от кръжока по краезнание. Създадена е работилница за сувенири, свързани с обичая - кукерски маски, амулети, картички. Материалите за изработване на експонатите – обработени кожи, вълна памук, рога и др. са предоставени от местните хора. Направена е и възстановка на танци, характерни за кукерския обичай.

Чрез проекта "Кукерските игри – минало и настояще в село Средище" младите хора успяват да възродят и запазят уникалността на кукерските празници и превръщат региона в атрактивен център за туристи от Европа и света.